Жалоба / отзыв
Министерство здравоохранения РК
Диагностикалык орталыкта неге булай

Саламатсыздарма! Биз куйеумиз екеумиз екеумиз Астана каласындагы Республикалык диагностикалык орталыкка квота аркылы тексерилуге бардык. Биз шынымызды айтсак Казакстанда осындай орталыкка тегин каралуга болатынына жане осындай мумкиндик болганына куаныштымыз! Орталыктын кызмет корсетуи мен кызметкерлери жогары денгейде. Биз барган куннен бастап киындыктарга тап болдык. Менин алдын ала жазылып койган даригерим кезекти енбек демалысына шыгып кеткенине байланысты, менин кабылдауым болмайтын болды. Сонша жерден Атыраудан келгесин не истеримди билмей турганда маган жаны шырайлы бир уйымдастырушы даригер комегин тигизди. Казирги заманда мундай жаксы адам кездестиру оте сирек кой. Биз шын манинде улкен рахметимизди айтамыз! Ол даригер осы орталыктын алгаш курылуына комегин тигизген. Ол киси оте билимди, оте карапайым киси. Кез келген диагностикалык орталыкта туындаган маселелерди шешип, жане озиме де даригер маман ретинде кенестеримен болисти.ол жалгыз маган емес Казакстаннын тукпир тукпиринен келген наукастарга озинин бир туысканы ретинде комек корсетеди. Бир окиништи жагыдай кире беристеги БИЗДИН УЗДИК ДАРИГЕРЛЕР деген тактайшада ол даригерди таба алмадык! Неге осындай халык камын ойлайтын адамнын сурети бул тактайшада илинбен деген оймен орталык басшысына кирмек болдым. Алайда ол басшылыкка киру мун. Енди сурак шын манинде неге бул даригердин сурети илинбеген? Алде жаксы адамнынын жаксылыгын багаламау деген осы ма? Бул тактайшада жастар сурети де илинген. Онын касында осы орталыкка енбеги синген адамнын суретин коймаганы бизди кынжылтты. Ол даригердин суретин неге коймаганын басшылыгына койгым келеди жане натиже коргим келеди. Ол уйымдастырушы даригер-Раш Мынжасаровна.
РАШ МЫНЖАСАРОВНА! Сизди корген сайын омир алдындагы улкен жауапкершиликти сезине тусинем. Ырыкка конбес асау озеннен арпалысып, уылдырык шашу ушин агыска карсы жузген балыкты елестетинизши. Мине омирге деген куштарлык, инкарлик осындай болса керек! Адамга ылги адами сауле керек. Ол тек ыкылас пен жылы соз аркылы гана келеди. Осы адами касиетти сиз маган корсеттиниз. Ен улкен сый -сыйлас адамынызын мерейн устем ету. МЕРЕЙИНИЗ УСТЕМ БОЛСЫН! Омир мураты коп. Солардын бири озиниз устанган АДИЛЕТ ЖОЛЫНДА УЗАК ЖАСАНЫЗ! Омир бейне аптап. Осы аптапта саялы багыныз БАКЫТ болсын! Унеми кисилик келбетиниз, баринен биик болсын! Коп рахмет сизге! Сурак коюшы орталыкка тексерилуге келген наукастар0 комментариев

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, это займет несколько секунд.
Если у Вас есть активные учетные записи на любом из предложеных ниже сервисов, то Вы можете зарегистрироваться и войти на наш сайт с их помощью. Выберите сервис, на котором Вы уже зарегистрированы: